ZGODOVINA ČEBELARSTVA

Prvi začetki čebelarjenja VITA – MED so se začeli leta 1969, ko je Silvo Posl od sosede dobil svoj prvi panj čebel. Ta panj mu je bil podarjen, kot spomin na odhajajočo njemu zelo drago sosedo in njeno družino v tujino, saj so tudi pri njih imeli približno enako stare otroke, kot je bil sam. Štel jih komaj 12 let. Želja, da bi imel svoje čebele se je porodila zato, ker je sosedova Lojzka Debelak zelo rada mazala sladak med na kruh, katerega so potem njeni otroci delili svojim prijateljem. Soseda se je morala žal izseliti, v Silvotovo družino tam pod Donačko goro pa so tako prišle čebele.

Seveda so ga čebelarji iz okolice zelo hitro sprejeli v svoje vrste in mu pomagali z nasveti, še posebej g. Koser Bruno ki je prevzel v tistem času sosedove čebele in postal njegov izkušen mentor čebelarstva. Veliko ga je za tista njegova mlada leta naučil za kar mu je neiznerno hvaležen.

Tedaj se je sam zavedal, da o čebelah nič ne ve, zato je z hvaležnostjo sprejemal vsako dobro namerno informacijo, in tako se je zelo hitro vključil v različna izobraževanja , ki so takrat potekala, njegovo malo čebelarstvo pa se je tako začelo počasi povečevati.

Svoj večji vzpon doseže, ko se leta 1991 samo zaposli in ustanovi podjetje VITA – MED Čebelarstvo Posl s.p. Njegovo čebelarstvo med tem časom naraste na 130 čebeljih družin in začne razmišljati o širitvi delovnih prostorov. Pri njegovem delu mu pomagajo žena, in dva sinova. V tem času izdela svoj novi proizvod pod trgovskim imenom APISNARAVA, katerega trži pod blagovno znamko VITA – MED, ter ga uvede v vse večje blagovne centre po Sloveniji.

Še veliko se je bilo potrebno naučiti, zato je obiskoval vse možne tečaje, ki so bili takrat na razpolago. Kot krono pa je pridal v letu 1999, ko je v okviru slovensko avstrijske šole iz Gradca pridobil poklicno kvalifikacijo in nato z dodatnim šolanjem naziv čebelarski mojster.

V letu 2003 je v Slovenijo prišla Nacionalna poklicna kvalifikacija v okviru katere se je vključil v izobraževanje za pridobitev licence za preverjanje in potr. Poklicne kvalf. Čebelar – čebelarka. Danes deluje v okviru Republiškega izpitnega centra za izobr. odraslih v Ljubljani.

Tudi sin Tadej se je odločil za nadaljevanje čebelarske poti in tako že v letu 2004 uspešno končal izobraževanje Npk čebelar/čebelarka, sedaj pa vestno in zavzeto vodi prevozno čebelarstvo.

V zadnjih nekaj letih pa se je VITA – MED Čebelarstvo Posl še povečalo, saj imajo v lasti preko 350 gospodarskih čebeljih družin, ki so nameščene na prevoznih enotah, ki jih prevažajo po Sloveniji in v čebelnjakih , ki so na stalnem mestu. Pridobivajo vse čebelne pridelke, ki so vrhunske kakovosti kot so: vse vrste medu, cvetni prah, matični mleček, propolis in vosek. Imajo registrirano polnilnico medu in ostalih čebelnih pridelkov ter predelavo medu v razne druge izdelke. Pri svojem delu upoštevajo stroga merila sistema HACCAP ki so predvidena za živila, zato njihovi izdelki veljajo za zelo varna živila.

X

 
Silvo Posl, 031 419 111, Tadej, Dejan Posl 041 574 236; cebelarstvo.posl@siol.net